CELE PROJEKTU:
• podniesienie poziomu przedsiębiorczości 45 UP, poprzez objęcie ich wysokiej jakości wsparciem doradczo-szkoleniowym i udzielenie wsparcia finansowego jednorazowego i pomostowego dla 40 z nich (grupa I).
• podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 15 UP i uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez 20 UP (grupa II),
• rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupa II).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z biurem projektu (nr tel. 42 633 17 19; nr tel. 42 630 01 40) - najprawdopodobniej możesz wziąć udział w projekcie. Zapraszamy!