CELEM GŁÓWNYM projektu jest utrzymanie zatrudnienia, podjęcie pracy lub założenie trwałych przedsiębiorstw przez min. 50 ze 75 osób uczestniczących w projekcie.

OKRES REALIZACJI projektu: 01.04.2018- 30.09.2019

OBSZAR: województwo łódzkie.

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

Wartość projektu: 1 911 187,56  zł

Wartość dofinansowania: 1 739 180,67 zł

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest utrzymanie zatrudnienia, podjęcie pracy lub założenie trwałych przedsiębiorstw przez min. 50 ze 75 osób uczestniczących w projekcie.
OKRES REALIZACJI projektu: 01.04.2018- 30.09.2019
OBSZAR: województwo łódzkie.
UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

Wartość projektu: 1911 187,56 

Wkład Funduszy Europejskich: 1739 180,67 zł