GRUPA DOCELOWA - 75 osób (41K; 34M) uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze całego województwa łódzkiego, które:
• są przewidziane do zwolnienia (nie ze swojej winy),
• są zagrożone zwolnieniem (nie ze swojej winy).
• w projekcie MOGĄ wziąć również udział studenci, emeryci i renciści, jeśli spełniają któryś z powyższych warunków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z biurem projektu (nr tel. 42 633 17 19; nr tel. 42 630 01 40) - najprawdopodobniej możesz wziąć udział w projekcie. Zapraszamy!