Harmonogram realizacji projektu dla Uczestników zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej:

1. Realizacja indywidualnych spotkań 45 UP z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 45UP (04-06.2018 r.) - harmonogram.
2. Realizacja szkoleń przygotowujących 45 UP do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (07.2018 r.) - harmonogram.
3. Wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach (07.2018 r.).
4. Realizacja warsztatów z opracowania biznesplanu (07-08.2018 r.) - harmonogram.
5. Opracowanie przez 45 UP biznesplanów (09.2018 r.).
6. Przyjmowanie wniosków i udzielenia wsparcia finansowego wraz z załączanymi biznesplanami (09.2018 r.).
7. Ocena merytoryczna biznesplanów (09. 2018 r.).
8. Etap negocjacji biznesplanów (09.2018 r.).
9. Skierowanie 40 biznesplanów do otrzymania dotacji (09.2018 r.) .
10. Zarejestrowanie przez 40 UP działalności gospodarczej (10.2018 r.).
11. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego z 40 UP (10.2018 r.).
12. Wypłata dotacji dla 40 UP (10.2018 r.).
13. Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego dla 40 UP (10.2018 r.- 05.2019 r.).
14. Realizacja mobilnego doradztwa biznesowego (10.2018 r.-05.2019 r.).

Harmonogram realizacji projektu dla Uczestników zainteresowanych rozwojem zawodowym m.in. w postaci szkoleń i staży zawodowych:

1. Realizacja indywidualnych spotkań 30 UP z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnych Planów Działania (09-11.2018 r.) - harmonogram
2. Realizacja szkoleń zawodowych przez 15 UP (11-12.2018 r.) - harmonogram.
3. Realizacja staży zawodowych przez 20 UP (11.2018-03.2019 r.) - harmonogram.
4. Realizacja spotkań 30 UP z pośrednikiem pracy w ramach indywidualnego pośrednictwa zawodowego (w tym konsultacje telefoniczne i mailowe) (01-03.2019 r.) - harmonogram