Zakres projektu obejmie następujące wsparcie dla uczestników, realizowane w okresie 04.2018-09.2019 r.:
1) Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania – wszyscy uczestnicy projektu.
2) Grupa I – szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – 45 osób.
3) Grupa I – warsztaty z opracowania biznesplanu – 45 osób.
4) Grupa I – ocena merytoryczna i wybór biznesplanów – 45 osób.
5) Grupa I –dotacje dla 40 UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 000 zł brutto – 35 osób.
6) Grupa I – pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 1 200,00zł m/ąc – 40 osób
7) Grupa I – mobilne doradztwo biznesowe – 40 osób.
8) Grupa II – szkolenia i kursy zawodowe – 15 osób.
9) Grupa II – 3 miesięczne staże zawodowe + stypendium stażowe w kwocie 997, 40 zł/miesiąc – 20 osób.
10) Grupa II – pośrednictwo pracy – 30 osób.

Rezultatem powyższych działań będzie utrzymanie lub znalezienie nowego zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez min. 50 UP, co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, powstrzymanie napływu objętych wsparciem osób do bezrobocia oraz powstanie w woj. łódzkim nowych i trwałych przedsiębiorstw.