Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczą rozpocznie się w dn. 12.04.2018 r a nabór będzie prowadzony turami:

I tura: 12-20.04.2018
II tura: 23.04-04.05.2018
III tura: 07-18.05.2018
IV tura: 21-31.05.2018
V tura: 01-15.06.2018
VI tura: 18-29.06.2018
VII tura: 10-13.07.2018
VIII tura: 16-20.07.2018

 

Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową rozpocznie się we wrześniu 2018 r.